Mis on BIM?

See kõik võib tunduda liiga ilus, et olla tõsi, eriti arvestades Eesti ehitusturu iseärasusi. Aga mõtle hetkeks..

Ka väikesed muudatused meie tööprotsessis võivad kaasa tuua suure kasu projekti lõpptulemusele. Seega tasub kriitiliselt läbi mõelda oma tavapärased tööprotsessid ning leida need tegevused, mis kõige enam väärtust loovad.

B1M on valitud kõige mõjukamaks globaalseks BIMi mõjutajaks. Fredi näeb Eestis BIMsummitil 20. aprillil.

BIMsummit annab võimaluse tõsta oma ettevõtte teadlikkust BIM teemadel ning õppida läbi praktikute kogemuse, kuidas uusi protsesse praktikas kasutusele võtta.

Mis on BIM?

BIM (Building Information Modeling, inglise.k) ehk ehitusinfo modelleerimine loob platvormi, mis seob ehitise info ühtsesse 3D mudelisse ning võimaldab projekti erinevatel osapooltel ühtse meeskonnana tegutseda kogu projekti eluea vältel, alates projekteerimisest ja ehitusest kuni hoone ülalpidamiseni välja.

BIM ei ole tarkvara ega ainuüksi 3D mudel vaid terviklik protsess!

Pilt: Bernhard Schmidti nimeline büroohoone, Lõõtsa 5, AS Technopolis Ülemiste

Ehitusinfo modelleerimisest on võita kõigil ehitusprojektis osalejatel:

  • Tellija saab enne hoone detailset projekteerimist hea ülevaate, milline saab olema projekti lõpptulemus tänu selgetele visualiseeringutele ning simulatsioonidele, mis aitavad hinnata tulevasi halduskulusid. Samuti on tellijal võimalus oma soovid arhitektile ning projekteerijale paremini arusaadavaks teha ja hiljem oma hoonet paremini hallata.

  • Arhitekt ja projekteerija saavad võimaluse efektiivsemaks koostööks ja projektdokumentatsiooni koordineerimiseks. Samuti on võimalus arhitektil oma nägemus paremini arusaadavaks teha ja selle sobivust analüüsida.

  • Ehitusjuht saab täpsemini planeerida ehituse teostust ja seeläbi vähendada seonduvaid riske. Ruumiliselt koordineeritud ehitusmudel annab võimaluse lahendada erinevad vastuolud ja projekti vead virtuaalselt, enne kui need objektile jõuavad ning seal aega ja raha kulutavad.

  • Ehituse alltöövõtjani jõuab täpsem informatsioon vajalikust tööst ja tööde planeerimisest. Mudelipõhine ehitustööde planeerimine täpsustab ehitusgraafikut ja -mahtusid, mis kõik vähendab alltöövõtja riski.

  • Ehitustoodete pakkuja saab viia oma tooted detailselt ehitusprojekti ning seeläbi hoone haldusmudelisse.

Ehitusinfo modelleerimine võimaldab ehitisi virtuaalselt püstitada ning hallata, parandades koostööd projekti osapoolte vahel, mis omakorda toob kaasa täpsema projekti, efektiivsema ressursikasutuse, kiirema teostuse, hoone madalamad hoolduskulud ning üldiselt vähendab ehitusprojektiga seotud riske.