top of page

Konverents on lõppenud!

  • BIMsummit
Mis on BIMsummit?

BIMsummit Estonia - Eesti suurim BIMi ja digitaalehituse teemadele keskenduv konverents. 2016. aastal esimest korda toimunud BIMsummit on nüüdseks toimunud 6 korda, kajastades nii hoonete kui ka infra-valdkonna digiehituse arenguid Eestis ja maailmas.
 
BIMsummiti meeskonna eesmärk on inspireerida nii tellijaid, peatöövõtjaid kui projekteerijaid läbi praktikute kogemuse. BIMsummit kajastab valdkonna kõige päevakajalisemaid teemasid ning huvitavamaid kogemuslugusid.

Korraldaja
MTÜ BIMsummit
Reg.nr: 80394929

@2023

graafika: Lisanna Remmelkoor

fotod: Sten-Ander Ojakallas

videod: Eno Lints

Asukoht

Asukoht: Erinevate Tubade Klubi, Tallinn

Registreerimine

BIMsummit 2023 konverents on lõppenud!

5.9 TP

Kava

Digitaalsed tööriistad Euroopa suurimal ehitusobjektil (inglise keeles)

Hinkley Point tuumajaama ehitus Suurbritannias on Euroopa üks suurimaid ehitusprojekte. Milliste väljakutsetega seisis silmitsi antud projekti digivaldkonna juhtivinsener? Millised abistavaid digilahendusi projektil kasutati ning kuidas tagada koostöö suures meeskonnas?

Victoria Jones

Parameetriline projekteerimine ehitusettevõttes

Kui keeruline on välja töötada parameetriline tööriist arvutusmudeli ja Tekla mudeli loomiseks ning millist kasu loob selline tööriist ehitusettevõttele?

Erki Vellama

Paneelvestlus: teostusmudel Rail Baltica ehitusplatsil

Kuidas käib RB projekti teostusmudeli loomine ehitaja, tellija ja projekteerija koostöös ning mis on võtmetegevused, et saavutada võimalikult hea lõpptulemus?

Madis Saadik, Hurmet Heinmaa, Martin Meisalu

Ehitusprogress ja tehisintellekt

Kas ja kuidas saab tehisintellekt olla abiks ehitusprogressi hindamisel? Esialgsed tähelepanekud Nordeconi pilootprojektist.

Risto Vahenurm

Paneelvestlus: eelprojekt, kui parim aeg projekti tuleviku määramiseks (Keskturu näitel)

Kuidas põhjalik eelprojekt ja teadlik tellija mõjutavad ehitusprojekti edukust? Paneelis aruteletakse nii varases faasis targemate otsuste tegemiste kui ka LCA arvutuste teemal.

Anni Oviir, Minni Aru, Rain Pärn

Python, RPA ja ChatGPT: BIMi tulevik Rail Baltica projekti näitel

Kuidas optimeerida BIM koordinaatori igapäevatööd kasutades IT-lahendusi, seal hulgas tehisintellekti, programmeerimist ning automaatikat?

Dmitri Garbuzenko

TalTechi teostusmudelid - eesmärk ja väljakutsed

TalTech on ette võtnud olemasolevate hoonete teostusmudeli loomise. Millist väärtust loodetakse sellest saada? Milline on olnud tänane kogemus ja tagasiside mudelite loomisel ning CCI klassifikatsiooni rakendamisel?

Karl-Erik Jakobsoo, Raido Puust

Mudel kui meeskonnaliige ehitusplatsil

Ehitustrust lõpetas hiljuti rohkem kui 5000m2 suuruse Narva Riigigümnaasiumi ehituse. Veiko Seliste jagab kogemusi, kuidas sealne platsimeeskond mudeli enda kasuks tööle rakendas.

Veiko Seliste

BIMi võlud ja valud Transpordiameti Mäo-Imavere lõigu I klassi maantee eelprojekti näitel

Kuidas sujus Transpordiameti tellitud eelprojekti koostamine? Millised tellija nõudmised näivad projekteerija silmis mõistlikud? Millised vajaksid veel läbimõtlemist?

Eno Lints

Kuidas koostada efektiivselt BIM projekte ja mida on vaja, et mudelist saaks infomudel?

Mudelprojekteerimine ja BIM infraehituses. Kuidas luua infomudelit ning mida on tarvis edukate BIM projektide teostamiseks?

Taavi Agasild

Paneelvestlus: infra valdkonna projekteerimise väljakutsed ja kuidas neid lahendada?

Kahes eelnevas ettekandes kuuldud infra valdkonna väljakutsete ning võimalike lahenduste arutelu. Millised on lähituleviku väljavaated? Millele peaksid valdkonnas tegutsejad tähelepanu pöörama?

Taavi Agasild, Eno Lints, Priit Veeroja, Anti Palmi

Kava

Add a Title

Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

Add a Title

Add a Title

Victoria Jones
Victoria Jones

Victoria on töötanud ehitussektoris erinevatel positsioonidel enam kui 20 aastat. Tema viimaste aastate kogemustepagasisse kuulub suurte tehniliste meeskondade juhtimine ning tööprotsesside automatiseerimine, et tõsta produktiivsust. Victoria südameasjaks on andmepõhised protsessid ning digitaalne transformatsioon ehituses.

juhtiv insener, Bylor/Laing O’Rourke
Victoria Jones
Anni Oviir
Anni Oviir

Anni on tegelenud ehituse süsinikujälje arvutustega ligi 10 aastat, neist viimased 4 aastat Eestis enda ettevõtet juhtides. Lisaks hoonete ja ehitusmaterjalide LCA arvutuste, keskkonnadeklaratsioonide koostamiste ning tõendamistele osaleb ta ka erinevates teadusprojektides.

tegevjuht, LCA Support
Anni Oviir
Minni Aru
Minni Aru

Minni on töötanud viimased 7 aastat projekteerimise projektijuhina. Hetkel juhib ta Keskturu kvartali projekteerimist KOKO Arhitektides. Minni südameasjaks on projekteerimise projektijuhtimise protsesside parendamine ning standardiseerimine, mille osas teeb ta tihedalt koostööd TalTech magistrantide, õppejõudude ning teiste eriala spetsialistidega.

projekteerimise projektijuht, KOKO
Minni Aru
Rain Pärn
Rain Pärn

Rain on enam kui 10 aastase elu- ja ärikinnisvara projektide juhtimise ning konsulteerimise kogemusega. Ta on töötanud nii Merko Ehituses, Skanskas kui Metro Capitalis ning erinevates kinnisavarainvesteeringuid tegevates ettevõtetes juhtivpositsioonidel. Raini projektide hulka kuuluvad muuhulgas nii Meerhof, Meerhof 2.0, Kiikri residentsid, Nordic Hotel Forum ning Tallinna Keskturg.

tegevjuht, Keskturg
Rain Pärn
Madis Saadik
Madis Saadik

Madis on kogenud projektijuht, kellele meeldib olla protsessis sees nii paberil kui ka füüsiliselt objektil. Oma töös peab ta oluliseks avatust ning kommunikatsiooni, nii tellija kui objektimeeskonda. Madis usub, et probleemidega tuleb tegeleda nende tekkimise järjekorras, mida varem tegeled, seda väiksem on kahju. Seepärast on oluline suhtlus kõigi osapoolte vahel, kes objekti valmimisse oma panuse annavad.

projektijuht, Tariston AS
Madis Saadik
Dmitri Garbuzenko
Dmitri Garbuzenko

Dmitri on BIM ekspert, kelle rakendatud IT-tööriistade abil on tõhustatud projekti tööprotsesse Rail Baltica BIM meeskonnas. Dmitri usub kirglikult, et BIM-i tulevik on tihedalt seotud andmete analüüsiga ning ta soovitab innukalt kasutada Pythonit ja sarnaseid andmete analüüsi tööriistu kaasaegsetes BIM projektides.

BIM koordinaator, RB Rail
Dmitri Garbuzenko
Hurmet Heinmaa
Hurmet Heinmaa

Hurmet on TalTechi lõpetanud teedeehituse magister, kelle töökogemuse hulka kuulub töö teede projekteerijana (tehniku, projekteerija ning modelleerijana). Oma praegusel töökohale RB Eestis tegeleb ta põhitrassi, rajatiste/teede, tehnovõrkude ja VDE koordineerimisega.

VDE koordinaator, RB Eesti
Hurmet Heinmaa
Eno Lints
Eno Lints

Eno ülesandes SKPKs on tegeleda digitaliseerimise ja BIM valdkonna arenguga. Ta on loonud ettevõttes mitmeid arendusi ning automatiseeringuid tõstmaks töö kvaliteeti ning tootlikkust. Tema käe all on valminud Rail Baltica BIM mudelid ning Transpordiameti 2+2 maantee projekti BIM mudelid ja visualiseeringud. Lisaks osaleb Eno aktiivselt Digitaalehituse klastri tegevuses.

BIM üksuse juht, SKEPAST&PUHKIM OÜ
Eno Lints
Taavi Agasild
Taavi Agasild

Taavi juhib Reaalprojekti tegemisi Lätis, Leedus ja Rootsis. Rootsi turu kõrge arengu tõttu on Reaalprojekt arendanud välja digitaalsed tööriistad, mis võimaldaksid sealsel turul konkureerida. Nende tööriistade abil on tehtud ka esimesed pilootprojektid Eestis, mida Taavi on juhtinud. Selle protsessi käigus on oluliselt muutunud arusaam, mis on BIM ja kuidas seda efektiivselt teha.

Rahvusvahelise ärisuuna juht, Reaalprojekt
Taavi Agasild
Martin Meisalu
Martin Meisalu

Martin on suurte kogemustega hoonete ja rajatiste projekteerija, kes on töötanud 17 aastat Järelpinge Inseneribüroos. Viimased 5 aastat on ta olnud tugevalt seotud BIMi ning erinevate Rail Baltica projektidega, mille mudeldamisele ning arvutamisele kulub tänagi enamik ta tööajast.

projekteerija, Järelpinge Inseneribüroo
Martin Meisalu
Anti Palmi
Anti Palmi

Anti on Transpordiametis üheks digitaalehituse valdkonna eestvedajaks. Ta on olnud mitmete BIMiga seotud pilootprojektide käivitaja ja koordineerija. Tema põhiülesandeks on tegeleda kogu tee elukaarega ehk projekteerimise, ehitamise ja korrashoiuga. Hetkel on ta Eesti esimese Alliansshanke „Sindi-Lodja silla projekteerimine ja ehitamine“ eesvedajaks.

ida teehoiu osakonna juhataja, Transpordiamet
Anti Palmi
Erki Vellama
Erki Vellama

Erki on töötanud Mapri Ehituses erinevatel positsioonidel, viimased 4 aastat projekteerimisosakonnas. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise õppekava ning valitud 2022. aastal Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt aasta nooreks ehitusinseneriks. Erkile meeldib leida lihtsaid lahendusi keerukatele probleemidele.

projekteerija, Mapri Ehitus
Erki Vellama
Veiko Seliste
Veiko Seliste

Veiko on ehitussektoris erinevatel positsioonidel töötanud 15 aastat, neist viimased 7 Ehitustrustis. Ta usub, et ainult hea meeskonnatöö, planeerimine ning eeltöö tagab seatud eesmärkide täitmise. Veiko peab oluliseks ehitusinfo digitaliseerimist, mis võimaldab erinevate tööriistade kaudu tõhustada nii eeltööd, ehitustegevust kui ka kommunikatsiooni.

projektidirektor, AS Ehitustrust
Veiko Seliste
Priit Veeroja
Priit Veeroja

Priit on viimased kümme aastat koordineerinud projektijuhtimist riigiteede ehituse kõigis etappides. Suure tellija tehnilise kogemuse pealt teab ta, mis on eriosade probleemideks ja aitab riigil murekohtasid lahendada. Priit usub, et ehituse digitaliseerimist tuleb viia kõikidesse etappidesse võimalikult kiiresti, sest nii saame mahukast andmeinfost maksimaalse tulu kõigile.

Teetaristu digitaliseerimise koordinaator, Transpordiamet
Priit Veeroja
Raido Puust
Raido Puust

Raido põhifookus on BIM-iga seotud teemade arendus TalTechis (nii õpetamise kui juurutamise kontekstis). Viimastel aastatel on ta pööranud suurt tähelepanu ka ehituse klassifitseerimissüsteemide olemuse tutvustamisele/konsulteerimisele, tagamaks loodava digitaalse informatsiooni struktureeritumat vaadet. Raido on ka CCI tehnilise komitee liige.

BIM professor, Tallinna Tehnikaülikool
Raido Puust
Risto Vahenurm
Risto Vahenurm

Risto on üle 10-aastase rahvusvahelise kogemusega digitaalehituse ekspert, konsultant ja koolitaja. Lisaks ehitusandmete juhtimise valdkonnale on täna tema fookuses strateegiline innovatsioon ja tehisintellekti rakendamine ehituse peatöövõtja vaatest. Lisaks on Risto BIMsummit Estonia üks korraldajatest ja EVS BIM tehnilise komitee esimees.

Digilahenduste projektijuht, Nordecon AS
Risto Vahenurm
Karl-Erik Jakobsoo
Karl-Erik Jakobsoo

Karl-Erik on omandanud Taltechis Tööstus- ja Tsiviilehituse magistrikraadi. Viimased 6 aastat on olnud ta Sirkel & Mall Geodeesia tegevjuht, arendades seal ehituse digitaliseerimise valdkonda eesotsas laserskaneerimise ja scan2BIM mudeldamisega.

Tegevjuht, Sirkel & Mall Geodeesia
Karl-Erik Jakobsoo
Esinejad
Toetajad
bottom of page